Logo image
Logo image

Yaşam Kalitesi - Özellikleri ve Tanımı

3 dakika
Bazı genel parametreler iyi bir yaşam kalitesinin nasıl olması gerektiğini tanımlar. Onları bugünkü yazımızda açıklayacağız. Bununla birlikte, her insan, hangi özel şeylerin kendi genel sağlık ve refah durumuna katkıda bulunacağını düşünmeli ve bunlar üzerinde çalışmalı.
Yaşam Kalitesi - Özellikleri ve Tanımı
Son Güncelleme: 30 Ocak, 2021

İyi bir yaşam kalitesinden çok söz ediliyor ama insanlar bunun gerçekte ne anlama geldiğine dair her zaman net bir fikre sahip değil. Aslında, yaşam kalitesi konsepti ile ilgili pek çok “uzman” tanımı var ve herkesin kendi kavramını inşa etmesi gerektiği de söylenebilir.

Ayrıca sosyoloji, antropoloji, sağlık bilimleri, siyaset ve hemen hemen her insan biliminin yaşam kalitesinin ne olması gerektiğine dair kendi kavramına sahip olduğunu da hesaba katmalısınız. Genel olarak birçok ortak nokta var, ancak, tabii olarak farklılıklar da var.

Konu yaşam kalitesi olduğunda, bugüne kadar yapılmış tanımlar arasında, nesnel ve öznel faktörlerin önemi konusunda kesin bir anlaşma yok. Bazı görüşler, gelir seviyesi veya kamu hizmetlerinin mevcudiyeti gibi faktörlere daha fazla önem vermekte. Diğer yaklaşımlar ise, algılanan tatmin veya yaşamın takdirine daha fazla vurgu yapıyor. Bu noktaların neler olduğunu öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

“Yaşam kalitesi, yaşamın kendisinden daha önemli.”

– Alexis Carrel

Some figure

İyi bir yaşam kalitesi seviyesine sahip olmak ne demek?

Genel olarak, iyi bir yaşam kalitesinin, belirli bir bağlamda bir kişinin refahını garanti eden bir dizi koşul olduğu söylenebilir. Bunlar, bir kişinin sahip olmak istediği yaşam tarzına büyük ölçüde katılım sağlayacaktır çünkü insanlar bunları istikrarlı olarak algılarlar.

Belli bir bakış açısından, yaşam kalitesi, insanların “mutluluk” dedikleri şeyin bir tür eşanlamlısını teşkil ediyor. Ancak bu son kavram oldukça soyut ve göreceli. Mutluluk konusunda tam olarak tanımlanmış referans noktaları ise pek yok.

Ancak, en son psikiyatrist George Vaillant’ın yönettiği ve Harvard Üniversitesinde 76 yıldır yürütülen bir araştırma, insanları mutlu eden faktörlerin şunlar olduğu sonucuna vardı:

  • Sevginin varlığı.
  • Anlamlı ilişkiler.
  • Psikoaktif maddelere gerek duyulmaması.
  • Coşku uyandıran ve hayatta kalmak için gerekli olanı sağlayan bir işe sahip olmak.
  • İyimserlik.

Bunların, danışılan kişilerde olduğu kadar yıllar içinde de kapsamlı bir çalışmadan çıkarılan sonuçlar olduğunu unutmamalısınız. Ancak, araştırmacılar bunu yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde yaptılar. Bu nedenle, bu çalışmanın sonuçları bir nevi önyargılı da olabilir. Buna rağmen, öğeler belli bir evrenselliğe sahip gibi görünüyor.

Refah, esenlik ve iyi bir yaşam kalitesi

“Refah” kelimesi, aynı zamanda, üzerinde oybirliğiyle karara varılmış bir tanımı olmayan bir kavramı ifade eder. Refah olduğunda iyi bir yaşam kalitesinin varlığı söz konusu olacaktır, ancak bu kavramlar arasında ikincisi birkaç boyutu içerir ve aralarında bir denge olmalı. Farklı esenlik türleri ise şunlar olarak sıralanabilir:

Duygusal esenlik

Duyguları anlayan ve onları nasıl düzenleyeceğini bilen, içsel gücün ve makul ve özerk kararlar verme yeteneğinin hakim olduğu bir kişisel gelişim süreci geliştiren bir kişi bu esenlik ve refah seviyesine sahip olmuş oluyor. Bu koşullar altında, başkalarıyla karşılıklı destek ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri kurmak mümkün.

Maddi refah

Bu, bir kişinin gelir seviyesi önemli ihtiyaçların karşılanmasına izin verdiğinde mevcut olacaktır. Bu durum aslında biraz tartışmalı, çünkü ihtiyaçların kendisi kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, bir kişinin barınma, yemek, sağlık, kamu hizmetleri ve dinlence gibi temel ürünlere erişimi olduğunda refah söz konusu olacaktır. Bundan sonra, mesele, kişisel hedeflere ve değerlere doğru ilerliyor.

İyi bir yaşam kalitesi için sosyal refah da önemli

Etkileşimde bulunduğunuz gruplarla yerleşik işbirliği ve dayanışma bağları olduğunda sosyal refah da söz konusu olacaktır. Bu, güvenlik ve denge duyguları üreten sağlıklı ve barışçıl destek ve karşılıklı yardım ilişkileri anlamına geliyor. İyi bir yaşam kalitesi sürmek için herkesin bir destek ağına ihtiyacı var.

Fiziksel refah

Bu, sağlıklı bir yaşamı garanti edecak şekilde, tıbbi hizmetleri, sağlıklı bir diyete erişimi, fiziksel aktiviteyi ve genel olarak sağlıklı alışkanlıkları içeren her şeye erişim anlamına gelir. Aynı zamanda vücudun düzgün çalışmasına izin veren unsurlar ve uygulamalar hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olmayı da ifade eder.

Some figure

Kişisel Gelişim

Her insanın çeşitli alanlarda büyüme ve gelişme fırsatlarına sahip olması gerekir. Bunlar arasında eğitim ve öğretime erişim de bulunuyor. Ayrıca, kişinin bireysel becerileri ve bilgiyi uygulayabileceği onurlu bir işe de sahip olması gerekiyor. İçinde çeşitli şekillerde evrimleşmenin mümkün olduğu bir iş örneğin.

Gördüğünüz gibi yaşam kalitesi çeşitli faktörlerden oluşuyor. Yapılacak en doğru şey, dünyayı, tüm bu esenlik biçimlerinin, sırf onun iyiliği için herhangi bir insan tarafından erişilebilir olduğu bir yola koymak.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Ardila, R. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de psicología, 35(2), 161-164.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.