Logo image
Logo image

Toy İnsanların Sekiz Özelliği

3 dakika
Toy insanlar ile empati kurmanın karmaşık bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yazımızda, onları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için size onların en belirgin kişilik özelliklerinden bazılarını anlatacağız.
Toy İnsanların Sekiz Özelliği
Son Güncelleme: 28 Aralık, 2019

Toy insanlar belirli çocukluk arzularını ve fantezilerini hala bırakmamış oluşları ile karakterize edilir. Bu nedenle, duygusal düzenleme eksikliği ve benmerkezcilik bu tip insanların en belirgin özelliklerindendir.

Dürtüsellik ve empati eksikliği de toy insanlarda belirgindir. Genelde fevri davranırlar ve az da çok da olsa hoş olmayan ya da sıkıcı olabilecek durumlardan kaçarlar. Hatta başkalarına kendi düşünce şekillerini dayatma ve kendileri gibi düşünmelerini talep etme eğilimindedirler.

Çoğu durumda duygusal toyluk göstermelerine rağmen her zaman böyle olmadıklarından bahsetmemiz de gerekir. Duruma göre, bazı özellikleri diğerlerinden öne geçer. Aşağıda, toy insanların sekiz özelliğini keşfedebilirsiniz.

1. Empati Eksikliği

Toy insanlar genelde kendilerini başkalarının yerine koymakta zorlanırlar. Hatta, çoğunun aklından bunun fikri bile geçmeyebilir. Kendileri ile ilgili düşünmeye o kadar alışıktırlar ki başkaları ile empati kurabilmeleri için benmerkezciliklerini azaltmak adına büyük bir düşünce egzersizi yapmak zorunda bile kalabilirler.

Empati eksikliklerinden dolayı, dünyayı görmenin sadece bir yolu olduğunu düşünürler, ki bu yol da onların yoludur. Bunun bir sonucu olarak kendi düşünce veya fikirlerinden farklı olan herhangi bir düşünce veya fikri reddederler.

2. İçebakış Eksikliği

Toy insanların kendileri üzerinde düşünmek için zaman ayırması son derece nadirdir. Hatta, hayatlarını kendi içlerine bir göz atıp hatalarından bir şeyler öğrenebilecekleri ihtimalini görmezden gelerek bile geçirebilirler. Bundan dolayı, genelde en derin ihtiyaçlarının, hedeflerinin ve hayallerinin ne olduğunun farkında bile değildirler.

Some figure

3. Dürtüsellik: Toy İnsanların En Büyük Özelliklerinden Biri

Dürtüsellik toy insanların ana özelliklerinden biridir. Çoğu zaman bu bireyler kendi eylemlerini veya duygularını düzenlemeyi düşünmezler ve eylemlerinin kısa veya uzun vadeli sonuçlarını asla düşünmezler. Onların durumunda duygusal zekanın resmin tamamen dışında olduğunu söylemeye gerek bile yok.

Bu özellik çoğu zaman onların etraflarındaki insanlarla, hem kişisel düzlemde hem de çalışma ortamı düzleminde, problemleri olmasına yol açar. Bu durum, sadece buna da değil, bunun yanında kaynak ve para yönetimi gibi konularda problemlere de yol açabilir. Diğer bir deyişle, karşılayamayacakları alışveriş çılgınlıklarına kapılabilirler. Ancak, öz-bilgi ve gözlem eksikliklerinden dolayı bu tip davranışların ne kadar problematik olabileceğini anlamazlar. Bundan dolayı, genelde borç içinde yaşarlar.

4. Başkalarını Suçlama Eğilimi

Toy insanlar gözlemlendiğinde en sık görülebilecek özelliklerden biri başlarına gelen şeyler için başkalarını suçlama eğilimidir. Bu, toy insanların kendilerinin her şeyi doğru yaptıklarına ve hata yapmaktan muaf olduklarına inanmalarından dolayıdır.

Bu tip insanlar yaptıkları, düşündükleri veya hissettikleri hiçbir şey için sorumluluk almazlar. Onun yerine, elverişli olduğu sürece bir kurban zihniyetini benimsemeyi tercih ederler.

5. Benmerkezcilik

Toy insanlar genelde sadece kendilerini düşünme eğilimindedirler. Bundan dolayı, genelde etraflarındaki her bir insanın onları tanımak, veya onlar gibi olmak istediğine inanırlar.

Toy insanlar kendilerini tamamıyla özel varlıklar olarak görürler. Kendini beğenmiştirler ve hata yapmaz olduklarını hissederler. Ancak, yüksek benlik saygısına sahip güvenli insanlar gibi görünmelerine rağmen en derinde çok ama çok özgüvensizdirler. Bu yüzden sürekli başkaları tarafından takdir edilmeye ihtiyaç duyarlar.

6. Ritüeller ve Hevesler

Toy insanlar, bizim gibi, keyif hissetmeyi severler. Ancak, keyifli hissetme durumunu sağlıksız hale geldiği noktaya kadar kovalarlar. Bunun bir sonucu olarak kendilerini kaptırırlar ve sadece eğlenmek için kötü kararlar verirler.

İlginçtir ki, hevesleri genel olarak ritüelleştirilmiş ve öncelik haline getirilmiş şekillerde ortaya çıkar, bu aldıkları dürtüsel kararlarda yaşananın aksine bir şekilde gerçekleşir. Bundan dolayı, toy insanlar favori dizilerini izledikleri için veya zamanında gitmektense güzel bir kıyafet seçmeyi tercih ettikleri için bir randevuya geç kalabilirler.

Some figure

7. Toplumdaki Görüntülerine Çok Önem Verirler

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere toy insanlar düşük benlik saygısına sahiptir, bundan dolayı sürekli bir dikkat ve onaylanma ihtiyacı duyarlar. Bunun bir sonucu olarak toplumsal görüntülerini negatif bir şekilde etkileme riski olan durumlarla ilgili genelde çok endişelenirler. Bundan dolayı, popülerliklerini arttırmak için belirli yerlere giderler ya da üstlerine büyük projeler alırlar.

Bir kural olarak, bu insanlar başkalarının onayını istemekle kalmaz, bu onaya ihtiyaç da duyarlar. Etraflarındaki insanların beğenisini toplamak onlara büyük bir zevk verir.

8. Can Sıkıntısından Kaçınma

Toy insanlar kendi keyifleri ve iyilikleri doğrultusunda hareket etme eğiliminde olduklarından bu tip hisleri bulamadıkları durumlardan da, örneğin sıkıldıkları veya rahatsız hissettikleri durumlardan, uzak durmaya çalışırlar.

Can sıkıntısının üstesinden gelmek için ekstra efor sarf etmeye ve sadece heyecanlı olacağı için delice şeyler yapmaya istekli olduklarını da söylemek gerekir. Bu insanların eylemlerinin sonuçları hakkında pek düşünmediklerini unutmayın, dolayısıyla dürtüsellikleri heyecan aramaya istekli olmalarında gerçekten büyük bir rol oynar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bakhshani, N. M. (2014). Impulsivity: a predisposition toward risky behaviors. International journal of high risk behaviors & addiction3(2).
  • Hardee, J. T. (2003). An overview of empathy. The Permanente Journal7(4), 51.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.