modern toplum

Kültürel Psikoloji Nedir?

Hiç kültürel psikoloji diye bir şey duydunuz mu? André Malraux, kültürü ”yüzyıllar boyunca insanın daha az köleleştirilmesini sağlayan tüm sanat, aşk ve düşünce biçimlerinin toplamı” olarak tanımlamıştır. Kültürel psikoloji, bir toplumun geçmiş, şimdiki ve geleceğine geniş bir bakış açısı sağlar.…

Sosyal Güç: Tanımları ve Türleri

Öğretmenlerin, öğrencileri üzerinde bir güçleri vardır. Ebeveynlerin, çocukları üzerinde bir güçleri vardır. Müdürlerin, çalışanları üzerinde bir güçleri vardır. Politikacıların, toplum üzerinde bir güçleri vardır. Sosyal güç, yaşamın her alanında vardır. Bazı insanlar ve meslekler başkalarına karşı güce sahip olurlar… ama…