Logo image
Logo image

Scheler'in Acı Çekmenin Anlamı Teorisi

3 dakika
Max Scheler'in acı çekme teorisi, bu duygunun bir amacı olduğunu öne sürüyor. Burada daha fazlasını öğrenin.
Scheler'in Acı Çekmenin Anlamı Teorisi
Son Güncelleme: 03 Mayıs, 2022

Scheler’in acı çekmenin anlamı teorisi, bu konuyu derinlemesine ele alan Viktor Frankl’ın fikirleriyle önemli benzerlikler taşır. Gerçekten de, her iki düşünür de dikkatlerini bu acı verici deneyimlere odakladı ve herhangi bir anlamı olup olmadığını merak etti.

Batı’da, koşullar ne olursa olsun, acı çekmenin kaçınma stratejileri gerektirdiği fikri yerleşmiştir. Yine de, ne kadar kaçınmaya veya inkar etmeye çalışsalar da, hiç kimse bu tür deneyimlerden sonsuza kadar kaçınamaz. Sonuç, heybetli bir gerçek karşısında inkarcı bir tavırdır.

Scheler ve Viktor Frankl gibi düşünürler daha ileri gitmeye çalıştılar. Acı çekmek hoş olmasa da, doğru bakış açısıyla hem ulaşılabilir hem de anlamlı olabilecek bir deneyim olduğunu öne sürdüler. En azından, Scheler’in ıstırap duygusu teorisinin iddia ettiği şey buydu. Onun teorisini aşağıda tartışacağız.

<” Koşullar algılanır, kavramlar düşünülür, değerler hissedilir.”

-Max Scheler-

Some figure

Scheler’in acı çekmenin anlamı teorisi

Scheler’in ıstırabın anlamı teorisi, diğerleri gibi, acı deneyiminin bir amacı olması gerektiği fikrini gündeme getirdi. Başka bir deyişle, bir nedenden dolayı olur. Etik çerçevesinde her bireyin kendi acısının nedenini bulma görevi vardır.

Scheler, ıstırapla karşı karşıya kalındığında iki zorluğu üstlenmenin tavsiye edilir olduğuna dikkat çekti. Birincisi, derin anlamını keşfetmektir. İkincisi, kendini toplamak, susmak, düşünmek, tefekkür etmek ve meditasyon yapmaktır. Ona göre, ruhun ustalığına götüren şey budur. Aslında, bireyi “sakin, dinç, özgür ve harekete hazır” yapar.

Bu Alman filozof, acı çekmenin bizi hayvanlardan ayıran özelliklerden biri olduğunu düşündü. İkincisi tamamen biyolojik amaçlara göre hareket eder. Öte yandan, insanın davranışları bir mükemmellik duygusuna sahiptir ve maneviyatına göre hareket eder.

Scheler’in acı çekmenin anlamı teorisi, Hıristiyan vizyonuyla örtüşen bir yaklaşım olarak kabul edilir. Bu doktrinde acı, fedakarlık yoluyla ulaşılan bir kurtuluş yolu olarak görülür. Bu nedenle, en kötü anlarda bile, olumlu evrim sürecinin bir parçası olduğu için acı çekmek olumlu olacaktır.

Acıya olumlu bakış

Scheler’in acı çekmenin anlamı teorisi, duygunun, hissedildiği derinlik düzeyine bağlı olarak farklı yorumları olduğunu iddia eder. Bu filozof için üç olası seviye vardı: biyolojik, psikolojik ve manevi. Her biri üç varlık koşuluna karşılık gelir. Organizma için biyolojik; ‘ben’ için psikolojik; ve ‘kişi’ için manevi.

Onun yaklaşımında ıstırabın anlamı, ancak insan, maneviyata tekabül eden ‘kişi’ boyutunda yer aldığında bulunabilir. Psikolojik veya organik düzeyde, ıstırap çekme eyleminin gerçek bir anlamı yoktur, çünkü pasif ıstırabı ima eder. Ancak kişinin boyutu o acı karşısında eylemin gerçekleşmesini mümkün kılar.

Scheler, kişide acı çekmenin fedakarlıkla eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda olumlu olabilir. ‘Kurban’ kelimesi, daha yüksek bir değer elde etmek veya sonuçlanmak için kasten yapılan ve acıya neden olan bir eylemi ifade eder. Örneğin, daha çok değer verdiğiniz başka bir dönüm noktasına ulaşmak için takdir ettiğiniz bir şeyden vazgeçersiniz. Sonuç olarak, Scheler’in acı çekmenin anlamı teorisinde, acı çekmezsiniz, aksine onu özel amacınıza göre yönlendirirsiniz.

Some figure

Acı çekmenin anlamı

Tüm bu yaklaşımlardan ortaya çıkan soru, son olarak, neden acı çekiyoruz? Scheler’in ıstırabın anlamı teorisinin temel fikirlerini alarak, ıstırabın ancak ruhsal gelişim fikrinden yaklaşılıyorsa bir varlık nedeni olduğu söylenebilir. Bu tür ıstırabın kendi içinde bir teselli kaynağı vardır. Daha yüksek bir şey elde etmek için acı çekiyorsunuzdur.

Bu nedenle acı çekmek özgür ve sorumlu bir eylem olarak görülür. Viktor Frankl’ın yaklaşımlarında olduğu gibi, acıya neden olan koşullanma belirleyici değildir. Aksine, bir bireyin varoluşsal bir tutum veya duruş üstlenebileceği koşulları oluşturur. Bu, biyolojik veya psikolojik açıdan var olması için hiçbir neden olmadığı için yalnızca manevi çerçevede anlamlıdır.

Scheler’in ıstırabın anlamı teorisi, her insanın bu deneyimi ruhsal bir bakış açısıyla yorumlarsa anlam bulabileceğini gösterir. Bu nedenle, liyakat, yükselme, ileri adım anlamına geldiği anlaşıldığından, acıyı sürdürmek ve önlemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, gerçekleştirme yolunda bir adım olarak görülebilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Miramontesa, F. (2013). La teoría del sentido del sufrimiento: fundamentación filosófica de una terapéutica: Scheler y Frankl. Realitas: revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, 1(1), 51-55.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.