Thumb Author Carlos Santiago

Carlos Santiago

Psikolog


Psikologveüniversiteprofesörü.OaxacaYüksekAraştırmalarEnstitüsü'ndenPsikolojiderecesialdıvebueğitimiNöropsikolojidiplomasıiletamamladı.MeksikaKörfeziÜniversitesi'ndeözelpsikologveprofesörolarakçalışmaktadır.

Yazar hakkında

Oaxaca Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nden Psikoloji Derecesi (2014). Puebla Özerk Üniversitesi'nden Gelişimsel Nöropsikoloji Diploması (2017).

Şu anda, Kanvy Enstitüsü'nde temel ortaöğretim düzeyinde psikolog ve Meksika Körfezi Üniversitesi'nde daha yüksek düzeyde öğretmen olarak çalışmaktadır. Benzer şekilde, 2015 yılından beri bir kadın tutukevinde ve özel muayenehanede psikolog olarak çalışmaktadır.


Son makaleler