Pierre Teilhard de Chardin, Din ve Bilim Arasındaki Çekişme

Bugün sizler için sıra dışı bir bilim adamının hayatı ve başarıları hakkında kısa bilgiler sunacağız. Buluşları ve teorileri sürekli bir biçimde kiliseyle ters düşen ve öğretileri günümüzde dünyanın dört bir yanında işlenen bir rahip: Pierre Teilhard de Chardin.
Pierre Teilhard de Chardin, Din ve Bilim Arasındaki Çekişme
Sergio De Dios González

tarafından incelendi ve onaylandı. psikolog Sergio De Dios González.

Tarafından yazılmıştır Sonia Budner

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Bu yazımızda sizlere, Fransız jeolog, paleontolog, filozof, teolog ve aynı zamanda din adamı olan ve eserleri birçok dile çevrilmiş bulunan bir kişinin hayatına ilişkin bilgiler veriyoruz. Pierre Teilhard de Chardin’i bu kadar tanınmış bir kişi haline getiren, insanın nihai bir ruhsal birliğe ulaşmak için mental ve sosyal anlamda sürekli olarak bir evrim içinde olduğu inancı olmuştur.

Chardin’in bilime olan ilgisi daha çok genç yaşlarda başlamış ve bunun bir sonucu olarak üyesi olduğu Cizvit öğretileri ile bilim alanındaki çalışmalarını bir araya getirmeye çalışmıştır. Pierre Teilhard de Chardin, insan ahlakının “dine ulaşmak için bir yol”dan başka bir şey olmadığını savunmuştur.

Görüşleri ve düşünce tarzı 1962 yılında Katolik Kilisesinden ültimatom almasına yol açmıştır. Hiç sorgulanmayan ve öne çıkarılmayan özelliği ruhsal adanmışlığıdır. Bugün bile bilim dünyasının en önemli isimleri arasında sayılmaktadır.

Işık ve düşünen adam

Hayatının İlk Dönemi

Pierre Teilhard de Chardin, 1 Mayıs 1881 tarihinde Auvergne’de aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu kırsalda, Sarcenat’da ailesinin sahibi olduğu bir kalede geçti. On bir erkek kardeşin dördüncüsü olan Chardin, son derece geleneksel ve Katolik köklerine sıkı sıkıya bağlı bir çevrede yetişti.

Lyon’da Mongré Cizvit kolejinde lise öğrenimini tamamladıktan sonra, çıraklık dönemi eğitimini almak için Aix-en-Provence Cizvit şirketine katıldı. Daha sonra çalışmalarına İngiltere’de devam etti. Jersey’de teoloji eğitimi aldı ve 1905 yılında Hastings’de rahip olarak göreve başladı.

Pierre Teilhard de Chardin, din adamı kimliği ile profesyonel olarak çalışmasının dışında, Mısır’da kaldığı üç yıl süresince bilimle tutku derecesinde ilgilenmeye başladı ve burada fizik ve kimya dersleri verdi. Rahip olmasından hemen sonra paleontoloji ve jeoloji konularına da ilgi duymaya başladı.

Bazı kazılara katılan Chardin, 1912 yılında Fransa’ya geri döndü ve Paris’te bulunan Ulusal Tarih Müzesi paleontoloji laboratuvarında çalışmalara başladı. İnsan paleontolojisi ve bu alanda yapılan araştırmalarda çok parlak bir kariyere başlayan Chardin, İspanya’daki Altamira mağaraları kazılarında görev aldı.

Pierre Teilhard de Chardin ve Savaş

Bu genç papaz, 1914 yılında patlak veren I. Dünya Savaşında Fas muharebe alayında profesyonel bir din adamı olmasına rağmen sağlık personeli olarak görev aldı. Savaş esnasında bir papaz olarak görev yapmayı kesinlikle reddetti.

Chardin, savaş tecrübesi ve bu çok dramatik senaryoyu “gerçek anlamda vaftiz olması” olarak nitelendirmiştir. Bu savaş, felsefi düşüncelerini tamamen altüst etmiş ve bu durum, Düşüncenin Kaynağı (Genèse d’une Pensée) ve Savaş Zamanı Yazıları (Ecrits du Temps de la Guerre) adlarını taşıyan ilk eserlerine de yansımıştır. Savaşta gösterdiği büyük cesaret nedeniyle Fransa Şeref Nişanı’na (Légion d’honneur) layık görülmüştür.

Paleontoloji ve Seyahat

Pierre Teilhard de Chardin savaşın ardından Paris’te vakit geçirmiş ve burada Katolik Enstitüsünde öğretmenlik yapmıştır. İlk paleontolojik görevi için 1923 yılında Çin’e gitmiş ve burada Pekin adamının kafatasını bulan ekibe katılmıştır.

Chardin’in 1930’larda başka seyahatleri de olmuştur. Bunlar arasında Gobi Çölü, Java, Somali, Keşmir, Moğolistan ve Burma bulunmaktadır. Pekin’deyken II. Dünya Savaşı patlak vermiş ve burada yaklaşık olarak altı yıl boyunca yarı esaret altında yaşantısını sürdürmek durumunda kalmıştır.

Pierre Teilhard de Chardin, Çin’de bulunduğu bu süreçte en mistik eserlerinden ikisini yazmıştır: Dünyanın Kütlesi (La Messe sur le Monde) ve Ruhsal Enerji (Activation of Energy: Enlightening Reflections on Spiritual Energy).

Açık bir kitap

Pierre Teilhard de Chardin ve İnsanın Kökeni

Chardin 1937 yılında, insan paleontolojisi alanında yapmış olduğu bilimsel çalışmalar nedeniyle Philadelphia’da Mendel madalyası aldı. Bir yıl sonra Pekin Jeobiyoloji Enstitüsünü kurarak burada prestijli bilimsel dergisinin periyodik olarak basımını gerçekleştirdi.

1951’den itibaren New York’a yerleşen Chardin, Güney Afrika’da çeşitli bilimsel araştırmalar yapmaya devam etti. Bu araştırmalarda, şu anda bilimsel olarak kabul görmüş olan insanın Afrika kökenleri ile ilgili fikirleri de yer aldı. 10 Nisan 1955’te New York’ta, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Tartışmalı Bir Miras

Pierre Teilhard de Chardin, bilim insanları tarafından uluslararası alanda tanınmış ve kabul edilmiş bir kişidir. İnsanın kökenleri ve geleceğine yönelik buluşları ve hipotezleri nedeniyle Katolik dini otoriteleri ile hayatı boyunca süren bir çatışma içerisinde olmuştur.

İnsanın evrendeki yeri konusundaki teorileri bugün dünyanın her yerinde verilen derslerin bir parçası olarak öğretilmektedir. Katolik Kilisesinin kendisi bu durumdan ciddi derecede rahatsız olmuş ve bunun bir sonucu olarak da bilim dışı çalışmalarının hiç biri kendisi hayattayken basılmamıştır.

Tüm bu çalışmalar, Chardin öldükten sonra kişisel sekreteri tarafından basılmıştır. 1964 yılında kurulan Pierre Teilhard de Chardin Vakfı, bu sıra dışı bilim insanının geride bıraktığı mirasın bir simgesi olarak varlığını sürdürmektedir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.