Nöronal Senkronizasyon: Beyninizin Orkestrası

Nöronlarınızın nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Beyniniz boyunca birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Bir orkestra kadar senkronize edilmiş durumdalar.
Nöronal Senkronizasyon: Beyninizin Orkestrası
María Vélez

Yazan ve doğrulayan psikolog María Vélez.

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Son birkaç on yılda, beyin ve beynin nasıl çalıştığı hakkında çok daha fazla araştırma yapıldı. Uzmanlar, nöronlarınızın nasıl bir duygu, kavram veya gerçeklik yarattığını anlamaya çalışıyorlardı. Bu nedenle, nöronal senkronizasyon üzerine çalışmaya başladılar.

İlk başta insanlar sinir sisteminin bir hiyerarşiye sahip olduğuna inanıyorlardı. Örneğin, bir grup nöron, bazı şeyleri kodlamaktan, başka bir grup daha sonra bu bilgiyi daha özel bir grupla paylaşmaktan ve başka bir grup da, tüm bu bilgileri bir bütün olarak işlemekten sorumlu olan en son gruba teslim etmekten sorumluydu.

Bununla birlikte, bu son nöron grubu, bir alanda tutmayı imkansız kılacak çok fazla sayıda spesifik nöron gerektirecekti. Benzer şekilde, bu yaklaşımın bir başka sınırlaması da odaklanma veya beklenti gibi farklı bilişsel işlevlerin açıklanmasıydı.

Önerilen bir diğer mekanizma nöronal senkronizasyondur. Bu mekanizmada beyin, merkezi olmayan bir şekilde hareket eder. Aynı anda birden fazla alanı etkinleştirerek aynı anda farklı bilgileri işleyebilir

Dolayısıyla, nöronal senkronizasyon tüm beyin aktivitelerini çok ayrıntılı bir şekilde koordine etmekten sorumlu olacaktır.

Nöronal senkronizasyon sırasında beynin farklı bölgeleri aynı anda çalışır.

Nöronal senkronizasyon

Nöronlarınızın bu koordineli çabası, birçok farklı alandan farklı sinir gruplarının dinamik ve işlevsel olarak iş birliği yapmasını  mümkün kılan şeydir. Bunun beyninizin etkili iletişiminde de önemli bir rolü vardır. Bu birçok yönden olabilir. Örneğin, bu işlem beynin karşıt taraflarında yakın veya iki farklı grupta bulunan iki farklı nöronu senkronize edebilir.

Bu, yalnızca bu nöronal gruplarda bir elektriksel aktivite modeli varsa gerçekleşebilir. Nöronlar birbirleriyle ancak çıktı ve girdi aynı anda olursa iletişim kurabilirler.

Teknik olarak, eylem potansiyellerinin aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Bununla birlikte, koordine olmayan bölümler de bilişsel durumlar ve görevler arasındaki değişime izin verdiği için nöronal senkronizasyonun bir parçasıdır.

Senkronizasyona dahil olmayan nöronlar da bilişsel işlevlerin bir parçasıdırlar.

Nöronal senkronizasyon kanıtı

Yukarıda belirttiğimiz gibi, nöronlar veya nöron grupları arasındaki senkronizasyon, beynin farklı alanlarını birleştirmek ve işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir. En aktif  bilişsel süreçlerden biri dildir.

Bir çalışmada, bir grup öğrenciden duydukları veya gördükleri kelimelere dikkat etmeleri istendi. Bu kelimeler fiiller, somut veya soyut isimler olabilirdi. Bu kelimeleri görürken ya da okurken, beyin dalgaları eşzamanlılıklarını hesaplamak için inceleniyordu.

Sonuçlar, fiillerin frontal lobda isimlere göre daha az senkronizasyona neden olduğunu göstermiştir. Kesin adlar, her iki yarım kürede soyut adlardan daha büyük bir senkronizasyona neden oldu.

Öte yandan, diğer insanlarla etkileşim kurmak, iki yarım küre arasında nöronal senkronizasyon yaratır. Örneğin bir konuşma yapılıyorsa, her bireyin beyin aktivitesi bir diğeriyle senkronize olur.

Başka bir çalışma, bir tüm ders boyunca aynı sınıftan bir grup öğrenciye odaklandı. Araştırmalar, öğrencilerin beyinlerinin en çok  motive olduklarında ve dersten keyif aldıklarında sınıf arkadaşlarıyla senkronize olacağını buldu.

İlgimizi çeken bir konu ile ilgilenirken, bizim gibi hisseden diğer insanlarla senkronize oluruz.

Bu ne anlama geliyor?

Nöronal senkronizasyon hakkındaki bulgular, beynin bilgiyi nasıl işlediğini, vücudumuzun geri kalanıyla nasıl ilişkili olduğunu ve insanların diğer insanlarla nasıl bağlantı kurduğunu anlamak için kullanılan araçlardır.

Ayrıca, bazı beyinsel ve psikolojik bozuklukları anlamak için de kullanılabilir. Şizofreni veya otizm gibi durumlarda, farklı deneklerde senkronize olmayan beyin aktivite modelleri görülebilir ve bu onların gerçeklik algısı veya iletişimsel niyetleri ile ilgili olabilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Niklitschek, S.L., Pino P.1 y Aboitiz F.D. (2011). Sincronía neuronal y esquizofrenia: luces y sombras. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 49(4), 372-380.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.