Logo image
Logo image

İklimin Şiddet İçeren Davranışlara Etkisi Var Mı?

2 dakika
İklim değişiklikleri insan şiddetiyle yakından bağlantılıdır. Nispeten küçük sıcaklık değişiklikleri ya da yağışlar bile ortamdaki çatışma riskini önemli ölçüde artırabilir.
İklimin Şiddet İçeren Davranışlara Etkisi Var Mı?
Tarafından yazılmıştır Fátima Servián Franco
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Çok sayıda İspanyol bilim insanı, 10 Aralık 2018’de Toplam Çevre Bilimi Dergisinde yayımlanan bir çalışma yürüttü. Söz konusu çalışma saldırganlık ve ısı dalgalarını birbirine bağlar. Bu çalışmaya göre, iklim, şiddet içeren davranışlar üzerinde bir etkiye sahiptir.

California, Berkeley ve Princeton Üniversitesindeki araştırmacılar da bu konuyla ilgili çalışmalar yürütmüş ve iklim değişikliklerinin dünya genelinde meydana gelen şiddet olaylarının çoğuna yakından bağlantılı olduğu sonucuna varmışlardır.

Nispeten küçük sıcaklık değişiklikleri ya da yağışlar, şiddet ve çatışma riskini önemli ölçüde artırır. Sonuç olarak, araştırmacılar, Dünya’nın ikliminin davranışlarımızı ne kadar etkilediğine odaklandılar.

Bu çalışma aynı zamanda aşağıdakilere de odaklanır:

  • Hindistan ve Avustralya’da daha fazla aile içi şiddet olduğu gerçeği.
  • ABD ve Tanzanya’da saldırı, cinayet ve genel şiddet davranışlarının artması gerçeği.
  • Tropikal bölgelerdeki sivil çatışmalar.
  • Avrupa ve Güney Asya’da yaşanan etnik şiddet.
  • Brezilya’daki kara istilaları.
  • Hollanda’da polis kuvvetlerinin kullanımı.
Some figure

İklim değişikliği: şiddet içeren davranışlar için bir tetikleyici

Güncel iklim değişikliklerinin bizi ne şekilde etkileyebileceğini değerlendirmek söz konusu olduğunda bu yeni çalışmalar önemli çıkarımlara sahip olabilir. Çok sayıda küresel iklim modeli, sıcaklığın önümüzdeki yarım yüzyıl içerisinde en az 2ºC artacağını tahmin eder.

Bilim adamları, iklim değişikliğiyle bağlantıları olan üç tür çatışma keşfetmiştir. Buna ek olarak, çatışmanın sıcaklık karşısındaki tepkisinin daha tutarlı olduğunu gördüler, çünkü 27 farklı çalışma, yüksek sıcaklıklar ile şiddet artışı arasında bir korelasyon olduğunu belirtir.

Bu araştırmacılar, ortak bir istatistiksel çerçevede birleşik sonuçlar çıkarmak adına 45 farklı veri kümesi içeren mevcut 60 çalışmadan bilgi topladılar. Çalışmanın baş yazarı ve Kaliforniya, Berkeley Üniversitesi, Kamu Politikası Okulunda profesör olan Solomon Hsiang, elde edilen sonuçları oldukça şaşırtıcı olarak tanımlamıştır.

Some figure

Isı dalgaları kadın düşmanı şiddete neden olabilir mi?

Çok sayıda İspanyol bilim insanı farklı çalışmalar yürüttü ve nihayetinde bu iki değişken arasında bir ilişki olduğu sonucuna vardı. Belén Sanz-Barbero, Cristina Linares, Carmen Vives-Cases, José Luis González, Juan José López-Ossorio ve Julio Díaz, 10 Aralık, 2018’de Toplam Çevre Bilimi Dergisinde yayımlanan “Isı dalgası ve aile içi şiddet riski”nin ortak yazarlarıdır.

Bu bilim insanları, söz konusu çalışmada, aile içi şiddet riskinin ısı dalgasının oluşumundan üç gün sonra arttığını belirtir. Araştırmacılar, aile içi şiddet mağduru olduğunu bildiren ya da iddia eden çok sayıda kadın nedeniyle, bu davalardaki şiddet içeren davranışları etkileyebilecek faktörleri tanımlamanın “son derece önemli” olduğunun altını çizer.

Verilere dayanarak, araştırmacılar, kadın düşmanı şiddet riskinin bir ısı dalgasından yaklaşık üç gün sonra arttığını iddia ederken, cinsiyetçi şiddet hakkındaki polis raporları bu oranın yalnızca bir gün sonra arttığını gösteriyor.

Aynı şekilde, yardım hatlarına cinsiyetçi şiddete maruz kalan kadınlar tarafından yapılan çağrı sayısı, ısı dalgasından beş gün sonra artıyor. Özellikle, bir kadının eşi tarafından öldürülme riski, bir ısı dalgasından sonra %28 oranında artıyor.

Araştırmacılar, “sonuçlarımız, ısı dalgalarının AİŞ’de bir artışla (aile içi şiddet) ilişkili olduğunu göstermektedir.” diye belirtir. Analiz edilen şiddet içeren davranış göstergeleri arasındaki farklılıklara göre, aile içi şiddette meydana artışın etkisi zamanla ertelenir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


Hsiang, S. M., Burke, M., & Miguel, E. (2013). Quantifying the influence of climate on human conflict. Science. http://doi.org/10.1126/science.1235367

Sanz-Barbero, B., Linares, C., Vives-Cases, C., González, J. L., López-Ossorio, J. J., & Díaz, J. (2018). Heat wave and the risk of intimate partner violence. Science of the Total Environment. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.368

 


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.