Gandhi'nin İnandığı 7 Sosyal Günah

Şiddete Başvurmadan da İnsan Haklarının Savunulabileceğini Gösteren Gandi’ye Göre Dünyanın 7 Sosyal Günahı
Gandhi'nin İnandığı 7 Sosyal Günah

Son Güncelleme: 29 Aralık, 2020

7 sosyal günah, bir topluma ciddi zarar veren, Gandhi’nin tanımladığı, insan ilişkilerini anlatan değerleri bir arada toplayan 7 derlemedir. Ruhani ve politik lider, ahlakın üstün bir güç olduğuna insanları ikna etmiştir. Bu nedenle sosyal ahlakı baltalayan faktörlerin hangileri olduğuna dikkat çekmek için bu tespitte bulunmuştur.

Ahlaki güçler değerleri içeren bir değerler bütünüdür. Bunlar; dini, vatandaşlık, aile vb. erdemlerden oluşur. Bunlar bütünsel olarak bir etik değerler oluşturur. Bu etik değerlerin kültürün temel ögesidir. Gandhi bunun bir örneği olmuştur.

“Güç, fiziksel kapasiteden doğmaz. Boyun eğmez bir iradeden gelir.”

– Gandhi

Sosyal günahlar aynı zamanda etiğe aykırı davranışları da ifade eder. Toplumu zayıflatan bir durumu anlatırlar. Değerler güçlü olmadığında, kriz veya zorluk zamanlarında vereceğimiz tepkiler çok zayıf olur. Yazımızın devamında Gandhi’nin sosyal günahlar konusunda yaptığı uyarıları derledik:

1. İlkesiz siyaset, sosyal günahlardan biri

Politikadan bahsettiğimizde, aklımıza hemen politikacılar gelir. Onları eleştirmek ve yozlaşmış olarak etiketlemek olağan hale gelmiştir. Ayrıca bu fikri, görünüşe göre siyasete katılmamak için bir bahane olarak kullananlar da var.

bir grup insan

Ancak bizim de sorguladığımız rejimin bir parçası olduğumuzu unutuyoruz. Bu düzenin devam etmesinin sebebi, eylemlerimiz ya da ihmallerimizdir. Hepimiz aktif veya pasif katılımcılar olarak bir şekilde siyasete dahil oluyoruz. Sorun, katılımımızın siyasette değer oluşturmaya katkıda bulunup bulunmadığıdır.

2. Ahlaki değerlerden yoksun, emeksiz zenginlik

Hırs, bazen sosyal günahlara yol açan faktörlerden bir diğeridir. Sadece kendi iyiliğimizi düşündüğümüzde, bunun herhangi bir eylemi haklı gösterdiği fikri genellikle ortaya çıkar. Kişisel başarı, çıkar ilişkisi mazereti en iğrenç ahlaki çöküntü yaşanmasının temel sebebidir.

“İyi” olarak nitelendirilebilecek insanlar bile “pratik olmanız gerektiğine” inanırlar. Bir konuda ahlaki değerler paylaşımında bulunan kişiyi idealist ya da hayalperest olarak nitelendiriyorlar. Bu tür davranışlar, sınırların giderek daha belirsiz hale gelmesine ve bir tür ”orman kanunu”nun hüküm sürmesine sebep oluyor.

3. Emeksiz zenginlik

Çalışmak sadece gelir elde etmenin bir yolu değildir. Çalışmak ve aynı zamanda hayatımızı devam ettirebilecek kadar kazanmak da bizi değerli kılan şeylerdendir. Tam tersine, başkalarının işinde çalışmak bizim yaşam sevincimizi elimizden alır. Bizleri sosyal parazitlere dönüştürür.

tekerleklerin üstünde hayat

Mutluluk, çabanın ürünü olmalıdır. Doğrusu da budur. Başkalarına faydası dokunmayan kişilerin kendilerini bazen değersiz hissetmeleri normal bir durumdur. Gerçekte yaşanan ise tam tersidir: kişi doyumsuz hale gelir, hiçbir şey onu tatmin etmez, hiçbir şeyin onun için bir anlamı yoktur.

4. Karakter sahibi olmadan birini eğitmek, niteliksiz bilgi

Eğitim, tamamlayıcı bir süreçtir. Bu şekilde anlaşılmadığında toplumsal günahlardan birine yol açar. Birini eğitmek, ona talimat vermek veya onu eğitmek değildir. İnsanı bilgiye boğmayın ya da insanı bir makine gibi robotlaştırmayın.

İnsanları eğitmekle yükümlü kişiler, başkalarına aşıladıkları ilkeler karşısında sağlam durmalıdırlar. Çünkü öğretici ve öğretilen ilkeler arasında tutarsızlık görülmesi doğru bir mesaj değildir.

5. İnsaniyetsiz bilim

Bilim insanlığa prensip olarak hizmet etse de, durumun böyle olmadığını gösteren birçok olay vardır. Örneğin; doğru bilgi olup olmadığı doğrulanmamış yanlış ya da sahte bilgi paylaşılması, insan ve hayvanlar üstünden etik olmayan deneyler ve araştırmalar yürütülmesi.

6.Vicdansız haz

Zevk peşinde koşmak kesinlikle doğru bir davranıştır. Her insan, duyularına ve ruhuna zevk veren şeyi arama hakkına sahiptir. Kötü olan, aşırılıklara kaçtığınızda, bu zevkin kişiye zarar verecek duruma gelmesidir.

7. Özverisiz ibadet

Gandhi yalnızca dinden söz etse de, bu durumda prensip, dini olsun ya da olmasın her türlü manevi inanca uygulanabilir. Bir inanç yerine getirildiğinde, akılda ve kalpte olanın gerçeklere çevrilmesini ister.

Gandhi

Sosyal günahlardan biri özverisiz dini ibadet olarak kabul edilirse, bunun nedeni temeli olmayan kanaatlerin büyük ölçüde değerini kaybetmesidir. Bir şeye gerçekten inandığınızda, onun için birçok şeyden vazgeçmeye hazır ve istekli olmalısınız.

İşte bunlar Gandhi’nin insanları yapmasından kaçınmalarını tavsiye ettiği, 7 sosyal günahtır. Hepsinden önemlisi hayat bu tarz davranışlara karşı bir savaşma örneği olmasıdır. Ve Gandhi tüm bunları ilkelerini uygulayarak ve ahlaki gücünü koruyarak başardığı için hayat ona daha anlamlı gelmektedir.

İlginizi çekebilir ...
Sessizlik Neden Korkutur?
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Sessizlik Neden Korkutur?

Sessizlik her zaman korkutur. Bunu binlerce farklı şekilde dışa vururuz. Sesin olmamasından kaynaklanan boşluk bize bir eziyet gibi gelir.


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.