Logo image
Logo image

Cinsel İstismar Türleri

2 dakika
Bu yazıda cinsel istismar türlerini keşfedin!
Cinsel İstismar Türleri
Tarafından yazılmıştır Beatriz Caballero
Son Güncelleme: 22 Aralık, 2022

Cinsel istismar türleri kültüre, tarihteki ana ve mevcut yasalara bağlı olarak değişmiştir. Bu nedenle, istismar konusunda genel bir fikir birliği yoktur. Bu bağlamda, cinsel istismar söz konusu olduğunda bazı sağlık çalışanları çok ihtiyatlı davranmaktadır. Örneğin, bazıları genital mutilasyonu bir tür istismar olarak bile görmez.

Félix López iki profesyonel ve sosyal davranışı kınıyor: Diğer istismar türlerini unutmak ve çocuk cinselliğini dikkate almamak.

Bu yazıda, farklı cinsel istismar türlerini tartışacağız.

“Bana saygı duy ama aynı zamanda sorularıma cevap ver, cinselliğimi kabul et ve bana sevmeyi öğret.”

– Félix López

Some figure

Dokuz tür cinsel istismar

Cinsel istismar, kişinin cinsel ve duygusal gelişimini etkileyebilecek bir eylemdir. Félix López, dokuz cinsel istismar türü olduğunu belirtiyor:

  • Kendine zarar verme veya mahrem bölgelere herhangi bir şekilde bedensel zarar verme. Örneğin, genital mutilasyon veya göğüslerin büyümemeleri için bağlanması buna örnek gösterilebilir.
  • Cinsel istismar. İstismarcılar kurbanlarından daha yaşlı olma eğilimindedir. Genellikle güçlü konumlardadırlar ve kurbanlarını manipüle ederler.
  • Cinsel sömürü. Her türlü ticari cinsel alışveriş.
  • Pornografi. Birinin cinsel içeriklerini rızasıyla veya rızası olmadan üretmek, satmak ve satın almak buna dahildir.
  • Çocuk evliliği. Bu nişanlar yetişkinler tarafından yapılır. Kurbanlar genellikle kadındır.
  • Cinsel kimliği kabul etmemek. Örneğin, transeksüel insanları tanımamak. Bu durumdan muzdarip çok fazla insan vardır ve hayatları olumsuz yönde etkilenir.
  • Cinsel yönelimi kabul etmemek. Örneğin, eşcinselliği veya biseksüelliği kabul etmemek. Bu, bir kişinin cinsel ve duygusal ihtiyaçlarına saygı duymamak anlamına gelir.
  • Cinsiyet şiddeti, aile içi şiddet ve eğitim eşitsizliği. Cinsiyet şiddeti ve aile içi şiddet sosyalleşmeyi etkiler. Ayrımcı eğitim, insanların sevgilerini ve cinselliklerini tam olarak geliştirmelerini zorlaştırır.
  • Cinsel ihmal. Cinsel şiddet içeren bir toplumda yaşamak, engellilerin cinsel ihtiyaçları olduğunu kabul etmemek ve evde ya da okulda iyi bir cinsel eğitim verememek cinsel ihmale dahildir.
Some figure

Çocuk cinsel istismarı türleri

Cinsel istismar çocukların ve gençlerin gelişimini bozabilir. İstismara uğrayan kızların çoğunun bel altına dokunulurken, erkek çocuklar bel altından veya üstünden taciz edilebilir ve ayrıca mastürbasyon yapmaya veya taciz eden kişiye mastürbasyon yapmaya zorlanabilirler.

İstismar sık olduğunda, vakaların %40 ila %50’sinde etkiler kötüleşir. Bunun nedeni, çocuğun kendini iktidarsız hissetmesi veya istismarın daha agresif hale gelmesidir.

Çocuklara hem kendi bedenlerine, hem de başkalarının bedenlerine cinsel bağlamda ve cinsel olmayan bağlamda saygı duymayı öğretmek önemlidir. Her şeyden önce çocuk cinselliğini kabul etmemiz, eğitim ve koruma sunmamız ve her türlü cinsel istismardan kaçınmamız gerekiyor.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • López, F. (2014). Abusos sexuales y otras formas de maltrato sexual. Madrid. Editorial Síntesis.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.