Logo image
Logo image

Astım ve Zihin - Sıkı Bir İkili

3 dakika
Astım, zihin ve beden arasındaki ilişki nedir? Günümüzde, anksiyete ve depresyonun bu hastalığın semptomlarını kötüleştirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde, astım ve bazı duygular beynin aynı bölgelerini harekete geçirir.
Astım ve Zihin - Sıkı Bir İkili
Son Güncelleme: 06 Mart, 2020

Araştırmacılar genellikle astım ve zihin arasındaki ilişkiyi dikkate alırlar. Aslında, bunu uzun süredir yaparlar. Hasta bir kişinin günlük yaşamındaki bağlantıyı fark etmek oldukça kolaydır. En belirgin olanı stres, kaygı ve astım atağı arasındaki bağlantıdır. Ancak bilimin bu bağlamda keşfettiği şey çok açık değildir.

Yani soru şu: astım ve zihin arasında gerçek bir ilişki var mı? Yoksa bu sadece bir masal mı? Birkaç on yıl önce, insanlar duyguların astımı nasıl etkilediği fikrinin sadece bir spekülasyon olduğuna inanıyordu. Ancak, bilimsel ilerlemelerimizle, artık bu bağlantının yadsınamaz olduğunu biliyoruz.

Bilim astımı, enflamasyon ve hava yolu tıkanıklığı ile karakterize kronik bir hastalık olarak tanımlar. En yaygın kronik çocukluk çağı hastalığıdır.

Tahminler astım vakalarının en az %60’ının çocukları etkilediğini göstermektedir. Tetikleyicilerinin çoğu kesinlikle psikolojiktir. Böylece astım ve zihin arasındaki ilişki yadsınamaz.

“Yaşam kaygısını fethetmek istiyorsanız, şu anda yaşayın, nefesinizde yaşayın!”

– Amit Ray

Astım ve zihin arasındaki ilişki

Some figure

Dr. Zofel Marx ve meslektaşları, duygularının gerçekten atakları tetikleyip tetiklemediğini belirlemek için astım hastaları ile bir çalışma yaptılar. Araştırması, sağlıklı hastaların duygularını, herhangi bir farklılık olup olmadığını belirlemek için astımı olan kişilerin duygularıyla karşılaştırmaktı.

Sonunda, astımı olanların daha düşmanca tutumlara, daha fazla çaresizlik duygularına sahip oldukları ve sağlıklı hastalardan daha üzgün oldukları sonucuna vardılar. Bunu doğrulamak için, araştırmacılar her iki grubu da tepkilerini gözlemlemek için çeşitli uyaranlara maruz bıraktılar. Bununla birlikte, gözlemledikleri duygusal zorluklar, astımın nedeni değil, sadece bir etkisi olabilir.

Her durumda, diğer çalışmalar bu bulguları destekledi. Astımı olanların %50’sinde depresyon belirtileri olduğunu kanıtladılar. Benzer şekilde, bu semptomları veya anksiyete belirtilerini gösterenler daha sık atak yaşarlar ve doktor ziyaretleri yaparlar. Benzer şekilde, antidepresanlar astım semptomlarını azaltır.

Sinirbilimsel bir atılım

Some figure

Wisconsin-Madison Üniversitesinde yapılan bir araştırma astım ve zihin arasında açık bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma, astım süreçlerinin beynin duygularla yakından ilişkili iki alanına bağlı olduğu sonucuna yol açtı: anterior singulat korteks ve insula.

Bu araştırmanın direktörü Profesör Richard Davidson, bunu göstermek için manyetik rezonans görüntüleme kullandı. Bunun için astımdan muzdarip altı gönüllüden oluşan bir grupla başladı ve onlara hastalıklarını ağırlaştıran bir dizi madde verdi.

Gönüllülerin beyinlerini gözlemlerken, Davidson uyaranların hem anterior singulat korteksi hem de insula’yı aktive ettiğini buldu. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu alanlar duygularla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Araştırmasını yayınlamasına rağmen, hala kesin değildir çünkü araştırmayı çok küçük bir grup insanla yürütmüştür.

Astım ve zihin araştırmaları devam ediyor

Bilim zaten astım ve zihin arasında bir bağlantı kurmuştur. Henüz bilmediğimiz şey, bu bağlantının kapsamı ya da onu düzenleyen belirli mekanizmalardır. Açık olan, bu hastalığın seyrinde psikolojik faktörlerin belirleyici olmasıdır. Depresyon veya anksiyete kesinlikle astım salgınlarına yol açar.

Madrid Complutense Üniversitesi’nden Dr. Antonio Cano Vindel, endişenin astımı iki şekilde etkilediğine dikkat çekiyor:

  1. Ajite nefes ve hiperventilasyon atakları üreterek. Bu fizyolojik durum ağlama, korku, stres vb. gibi çeşitli duygusal olaylarda bulunur. Buna karşılık, her güçlü duygusal olayın bronkokonstrüksiyonu artırdığını belirtir.
  2. Ayrıca astımı olan hastaların, hastalıkla birlikte gelen sınırlamalar nedeniyle yüksek seviyelerde depresyon, üzüntü ve öfkeye sahip olduklarına dikkat çekmektedir. Artık biliyoruz ki, bu psikolojik durumlar uygun şekilde tedavi edildiğinde, astımlı insanların prognozu önemli ölçüde düzelmektedir.

Böylece astım ve zihin arasında bir ilişki vardır. Ne bu durumda ne de başka hastalıklarda, fiziksel olanı beyninizde olanlardan ayıramazsınız. Eski özdeyiş tekrar onaylanır: üzgün bir ruh bir mikrop kadar ölümcül olabilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Hoyos, M. L., Ochoa, D. A. R., & Londoño, C. R. (2008). Revisión crítica del concepto” psicosomático” a la luz del dualismo mente-cuerpo. Pensamiento psicológico, 4(10), 137-147.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.