Anthony de Mello'nun 5 sözü

Anthony de Mello inanılmaz bir manevi akıl hocası, en ünlü ruhani liderlerden biriydi. Onunla ilgili her şeyi burada okuyabilirsiniz!
Anthony de Mello'nun 5 sözü

Son Güncelleme: 26 Aralık, 2020

Anthony de Mello’nun sözleri, bize açık bir şekilde çağdaş ruhaniliğin ana yönlerini yakalamış, ekümenik bir düşünürün fikirlerini ortaya koymaktadır. Onun fikirleri farklı kültürlerin ve inançların sentezini bir araya getiren bir fikirler bütünüydü.

Anthony de Mello’ Bombay’da (Hindistan) doğdu ancak çoğu Hintlinin aksine Katolik mezhebine inanıyordu. Aslında, onu rahip olmaya götüren şey cizvitlerden gelen bir emirdi. Daha sonra, vaazları ve kitapları sayesinde popülerlik kazandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaya başladı.

“Mükemmel sevgi, korkuyu dışarıda tutar. Sevgi olan yerde talepler, beklentiler, bağımlılıklar yoktur. Senden beni mutlu etmeni istemiyorum; benim mutsuzluğumun kaynağı sen değilsin. Eğer beni terk edersen, kendime üzülmem. Yanımda olmandan çok keyif alıyorum ama kendimi bu ilişkiye bağlamıyorum.”

– Anthony de Mello

Anthony de Mello’nun ifadelerinin çoğu belirli bir inançla sınırlandırılamaz. Doğu dinlerinin öğretilerini aldı ve onları bir Katolik aynı zamanda da sosyal içeriği olan bir mesajla karıştırdı. Düşünme tarzı bazıları için tartışmalı olsa da, dünyadaki milyonlarca insanın onun öğretilerinden faydalandığı bir gerçek. İşte onun akılda kalan sözlerinden bazıları:

1. Anthony de Mello’nun akılda kalan en güzel sözü

En çok alıntı yapılan ve hatırlanan Anthony de Mello’nun sözlerinden biri, hiç şüphesiz bu cümledir:Mutluluk olaylara bağlı değildir. Size acı çektiren şey o olaylara verdiğiniz tepkiden ibarettir”.

Anthony Mello mutluluk

Gördüğümüz gibi, bu sözünde doğu felsefelerinin güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Bize gerçeklerin, mutluluğa veya acıya sebep olmadığını hatırlatır. Bu tamamen iç dünyamızla ilgili bir durumdur. Bu nedenle, esas olan olayın kendisi değil, olaylara verilen tepkidir.

2. Diğer insanlar bir yansımadır

Anthony de Mello’nun bir başka cümlesi ise şunu söyler: “İnsanları ve şeyleri oldukları gibi değil, olduğunuz gibi görüyorsunuz.” Bu cümlede tekrar anlatılmak istenen şey; etrafımızda olan olaylar her insanın onlara olan bakış açısına göre değişir. Dünyayı nasıl gördüğümüz bizim ona olan bakış açımızla ilişkilidir.

Bu cümle bize psikanalizin de konusu olan bir şeyi hatırlatmaktadır: yansıtma mekanizmalarını. Gördüğümüzü şekillendiren bizim ona olan bakış açımızdır.

3. Bu bir aydınlanmadır

Aydınlatma, Anthony de Mello’nun sözlerinde sıklıkla tekrarlanan kavramlardan biridir. Ona Budizm’dekine benzer bir anlam verir. Gerçeklikle daha gerçekçi bir şekilde temasa geçmenizi sağlayan, bilincimizin derinliklerinde olan bir uyanıştır.

ışıklı bir el

Bu bağlamda Tony de Mello, “Aydınlanma: kaçınılmaz olanla mutlak işbirliğidir” der. Bu sağduyulu olmanın etrafımızdaki olayları olduğu gibi kabul etmeyi gerektirdiğini ifade eden en güzel sözdür. Aslında, sadece bunu kabul etmekle kalmayıp, onunla “işbirliği yapma”mız gerekir. Demek istediğimiz; her şeyi olduğu gibi kendi ritmine bırakmanızdır.

4. Doğayla temas etmek

Bir sonraki cümle, şehirlerdeki mevcut yaşam üzerine yapılan bir açıklamadır. Bu cümlede Anthony de Mello: “Doğadan çok uzak olduğunuzda, ruhunuz kurur ve ölür çünkü köklerinden şiddetle koparılmıştır.”

Bu çok ilginç bir açıklamadır. Çünkü şehirlerdeki ana stres kaynaklarından biri de tam da bu doğa ile olan temas eksikliğidir. Bu nedenle, çağdaş terapilerin çoğu iyileştirmek için diğer canlı varlıklarla temas kurmayı amaçlamaktadır.

5. Çağdaş uyuşturucular

Bu, Anthony de Mello’nun çağdaş kötülüklerin birçoğunu tasvir eden ifadelerinden biridir. Şöyle der: Onaylanma, başarılı olma, övgü, takdir edilme, toplumun bizi uyuşturucu bağımlısı yaptığı uyuşturuculardır ve her zaman bunlara sahip olamamamın verdiği acı ise korkunçtur.”

İpe asılı kuklalar

Bu ifadede söylenmek istenen şey şaşırtıcıdır. Anthony de Mello’nun 1987’de öldüğünü, yani yeni teknolojilerin küreselleşmesine tanık olmayı başaramadığını hatırlatalım. Ancak, önceki cümlede ifade edildiği gibi yeni insan ilişkileri tarzını önceden öngörebilmeyi başarmıştır. Hatta insanda sadece acıya yol açan bu yeni bağımlılık şekilleri hakkında uyarıda bulunmuştur.

Anthony de Mello, en çok satan kitapların yazarı olmaktan çok daha fazlasıdır. Öğretilerini aktardığı sağduyu ve insaniyet duygusu, onu bugün dünyanın en büyük ruhani lideri yapmıştır. Ona ilham veren şey aşka olan derin inancıdır. Onun için her şeyin kaynağı buradan gelmektedir. Ona ilham veren kelimeler dünyayı değiştirebileceği inancını vermiştir.

İlginizi çekebilir ...
Negatif Düşünceleri Pozitife Çevirmek
Aklınızı Keşfedin
sayfasında okuyun Aklınızı Keşfedin
Negatif Düşünceleri Pozitife Çevirmek

Düşüncelerimiz günlük yaşamımızı etkiler. Hatta bununla yetinmeyip duygularımızı ve davranışlarımızı da etkiler. Bu nedenle, pozitif düşünmek öneml...


Aklınızı Keşfedin'in içeriği yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bir uzmanın teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Şüphe ya da endişe duyduğunuz herhangi bir durumda, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.