Logo image
Logo image

3 Tuhaf Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromu

3 dakika
3 Tuhaf Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromu
Son Güncelleme: 29 Ocak, 2019

İnsan zihni hala bilim için bir gizemdir. En etkileyici fikirleri, aynı zamanda en şaşırtıcı saçmalıkları bile yaratabiliyor. Sanrısal yanlış tanımlama sendromu da, bu duruma bir örnektir. Bu, etkilenen kişinin çarpık bir gerçeklik vizyonuna sahip olmasına neden olan düşünce sürecinin bozukluğundan kaynaklanır.

Sanrısal yanlış tanıma sendromunun ana semptomlarından biri, düşünce içeriğindeki hezeyanlardır. Hezeyan, herhangi bir mantıklı ya da ampirik temele sahip olmasa da, kişinin doğru olduğunu düşündüğü bir inançtır.

Bu sanrılar ya da aldatıcı fikirler, sanrısal yanlış tanıma sendromlarında mevcuttur. Kişiyi tamamen yanlış bir algıya doğru yönlendirir. Çoğu zaman, daha karmaşık psikiyatrik veya nörolojik hastalıkların bir parçasıdır. Şimdi bu konu ile ilgili daha fazlasını öğrenelim:

Sanrısal yanlış tanıma sendromlarından biri olarak Capgras sanrı

Capgras sendromu veya Capgras sanrısı, bir insanın hayatındaki en yakın insanlardan birinin yerine bir başkasının geçtiğini düşünmesine yol açan bir hastalıktır. O kişinin aslında iki kişi olduğuna inanırlar. Gerçekte neyin gerçek olduğunu anlama konusundaki yeteneksizlikleri, bunu sanrısal bir yanlış tanıma sendromu yapan şeydir.

Capgras sanrısında gerçekleşen olay, kişinin tanıdık bir kişiyi fiziksel olarak tanıyabilmesiyken, tanıdıklık duygusu zihinlerinde ortaya çıkmaz. Ne öznel duygular ne de hissiyat ile ilgili duyusal bir algıdır.

Bu yanılsama durumunda, görsel tanıma sistemi ile duygusal hafıza arasında bir kopukluk vardır. Kişi bu hezeyanı kendisine de yönlendirebilir. Bu durumda, etkilenen kişi, bir başkasının kendisinin yerine geçtiğini düşünüyor. Bu genellikle bir psikozun parçası olarak veya bir beyin travmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Some figure

Fregoli sanrısı

Başka bir sanrısal yanlış tanıma sendromu ise Fregoli sanrısıdır. Bu durum, paranoya ile ilgilidir ve farklı şekillerde ortaya çıkar. En bilinen durumu ise, kişinin kendisine zulüm eden birisini olduğunu ve bu kişinin farklı görünümler alabileceğini düşündüğü zamandır. Tanıdıkları birini gördükleri zaman, kendilerine zulüm eden birisinin, aldatmak amacıyla, tanıdık bir kişi olarak gizlendiğini düşünebilirler.

Bu sanrı, yukarıda ifade edilende çok farklı bir şekilde tezahür edebilir. Kişi yabancıları tanıdığını düşünür; ancak onları tanıdık yüzlerle gördüğü için böyle düşünür. Aynı şekilde, aslında bilmedikleri yerleri veya nesneleri tanıdıklarına inanabilirler.

Bilim bunun nedenini tam olarak tespit edememiş olsa da, bu yanılsamanın ilişkisel bağlantılardaki bir sorun ile ilgisi olduğu bilinmektedir. Bu, bir insanın zihinsel ve fiziksel algıları aynı anda bir araya getirememesinden kaynaklanır. Beyin hasarları bu gibi durumları üretebilir; paranoya, hezeyan safhasının bir parçası olarak da ortaya çıkabilir.

Some figure

Othello sendromu

Hayal gücü çoğu zaman kıskançlığın büyük bir parçası olabilir – çoğu zaman, bunun gerçeklikten çok hayal gücü ile ilgisi vardır. Nadiren bir gerçekliği ya da doğruluğu olan sürekli bir şüpheli olma hali vardır. Othello sendromu söz konusu olduğunda, bu mümkün olan en yüksek seviyeye çıkar.

Bu sendromu bulunan bir kişinin, eşinin kendisine sadakatsiz olduğuna dair takıntılı bir inancı vardır. Bu düşünceden kesinlikle ayrılmazlar ve sadece “onları yakalamak” isterler. Bunu sanrısal bir yanlış tanıma sendromu yapan unsur ise, etkilenen kişinin, eşini olduğu gibi göremediği (veya tanımlayamadığı) gerçeğidir. Onları sadece bir hain olarak görürler. Bu da, kişinin sadakatsiz olduğunu kanıtlamak için çok zaman ve enerji harcamasını sağlar.

Othello sendromunun ayırt edici bir başka özelliği ise, kişinin ilişkilerinde üçüncü bir tarafın varlığını kalıcı olarak hissedebilmesidir. Ancak, birileri bu üçüncü kişinin kim olduğunu sorduğunda, söyleyecek hiçbir şeyleri yoktur. Nadiren sadece onlar hakkında kesin gerçeklere işaret edebilirler.

Yukarıda ifade edilenler yanlış tanıma sendromunun sadece bir kaç örneğidir, başka durumlarda var. Hepsi arasındaki ortak faktör, kendini ve başkalarını tanımakta zorluk çekmektir. Neredeyse her zaman bu sendromlar ciddi psikiyatrik patolojilerle bağlantılıdır. Bu nedenle profesyonel tedavi gerektirir.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.