mitoloji

Demeter, Sarışın Tanrıça

Demeter Yunan mitolojisinde önemli bir tanrıçadır. İnsanlığın ana tanrıçası  olarak saygı duyulur, Rhea ve Gaia gibi diğer önemli tanrıçalardan üstün görülür. Demeter, tahılların, hasatların ve toprağın verimliliğinin koruyucusuydu. Evliliklerin, kutsal hukukun ve yaşam ve ölüm döngülerinin koruyucusuydu. Zamanın babası Chronos…

Şifacı Şiron Efsanesi

Diğer efsanelerin aksine Şiron efsanesi, bilge, asil ve yetenekli bir sentordan bahsetmektedir. Sentorlar, Yunan mitolojisinde başı insan, gövdesi ise at olan yaratıklardır. Genel olarak bu yaratıklar son derece düşüncesizce hareket eden ve vahşi bir karaktere sahiptirler. Şiron efsanesinin doktorlar ve…

Mitolojide Hermes, Kutsal Haberci

Hermes hakkında anlatılan hikayeler, Yunan tanrılarının farklı yüzleri ve özellikleri hakkında bize birçok bilgi verir. Hermes, Yunan tanrıları arasında en aktif ve yorulmayan tanrı olarak anlatılır; bu yüzden de ticaretin, hilekarların, devlet sınırlarının ve yollarda olan gezginlerin koruyucusu olarak kabul…