ekonomi

Döngüsel Ekonomi – Nedir?

Üretimin ve kaynak, ürün ve servis idaresinin mevcut ekonomik modeli, “üret, kullan ve at” üzerinedir ve artık modası geçmiştir. Aslında birtakım veriler bu hipotezi desteklemektedir. Bu nedenle döngüsel ekonomi modelini benimsemeliyiz. Mevcut sistemin, uzun süreli sürdürülebilir üretim için uygun olmadığını,…

Psikanalizin Ekonomik Modeli

Yıllar boyunca, birçok insan, davranışı büyük ölçüde etkileyen bir değişken olan kişilik üzerine çalışmıştır. Psikanalizin babası Sigmund Freud, ona farklı açılardan yaklaştı. Bu yazıda bunlardan biri olan psikanalizin ekonomik modeli hakkında konuşacağız. Hiç libido, psişik enerji ve dürtü terimlerini duymuş…

En Dirençli Ülkeler Hangileridir?

Yeni bir çalışma, dünyadaki en dirençli ülkelerin hangileri olduğunu gösteriyor. Nereden geldiğiniz önemli değil, siz sizsiniz. Ancak, az ya da çok gelişmemize yardımcı olan belirli “bileşenler” olduğu açıktır. Bu bileşenler toplumları ve kültürleri oluşturur. Dolayısıyla, onları kısmen dirençli olarak sınıflandırabiliriz.…