dil

Wernicke Alanı ve Dil Algısı

Dil algısı insanın yazılı ve sözlü dili anlama yetisidir. Bu yeteneğimiz evrim sürecinde oldukça önemli olmuştur. Ne de olsa etkili bir şekilde iletişim kurabilme yetimiz sayesinde iş birliği yapabilmiş ve kompleks toplumsal yapılar kurabilmişizdir. Dilin sinirsel yapısında önemli bir unsur…