carl jung

Myers-Briggs Tip Göstergesi ve Jung

Myers-Briggs tip göstergesi en iyi bilinen kişilik araçlarından bir tanesidir. Ancak tüm bilimsel topluluk tarafından kabul görmemiştir. Bunun nedeni güvenilirlik ve geçerlilik standartlarını karşılayan bir test olmamasıdır. Yine de, MBTG hala son derece popülerdir. İçe dönüklük, sezgiler, duygular ve yargı ile karakterize…

Carl Jung: Kelime Bağdaştırma Testi

Carl Jung ‘un kelime bağdaştırma testi en büyüleyici psikolojik değerlendirmelerden biridir. Bilinçaltının bazen bilinçli iradeyi kontrol edebileceği fikri üzerine kuruludur. Bu nedenle, tek bir kelime geçmiş travmaları serbest bırakabilir ya da çözülmemiş iç çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bu enstrüman birkaç on yıl…

INFP Kişilik ve Carl Jung

INFP kişilik olarak kategorize edilen insanlar içe dönük, sezgisel ve algısaldır. Carl Jung’a göre, hassas, yaratıcı ve bağımsızlardır. Ayrıca, idealist, samimi ve şefkatli olma eğilimindedirler. Bu nedenle arabulucu olurlar çünkü kendilerinin ve başkalarının kişisel gelişimlerini önemserler.

Sándor Ferenczi, Psikanalizin Babası

Sándor Ferenczi tarihte psikanalizin “yaramaz çocuğu” olarak bilinir. Bu bilim insanı 7 Temmuz 1873’te Macaristan’da dünyaya geldi. Gerçek ismi Alexander Frankel idi. Babası 1880 yılında Ferenczi soyadını aldı ve Alexander Frankel, Alexander isminin kısa hali olan “Sándor” ismini kullanmaya başladı.

Anksiyete Tedavisinde Jung Prensipleri

Anksiyete tedavisinde Jung terapisi yaklaşımı temel bir önermeye dayanır. Düşüncelerimiz ve inançlarımız azılı düşmanlarımız haline gelebilir, özellikle bizi paralize eden düşüncelere karşı koyuyorsak veya onları nasıl yöneteceğimizi bilmiyorsak. Fakat, sorunlarımızın kökenine inmek ve onları kabul etmek kendimizi onlardan ve bizim…

Sigmund Freud’un Kişilik Teorisi

Sigmund Freud’un kişilik teorisi fikirleri ilerledikçe değişmiştir. Freud, insan kişiliğinin yıkıcı dürtüleri ve haz arayışımız arasındaki savaşın bir ürünü olduğunu düşünmüştür. Fakat, bu savaşı yönetebilecek toplumsal faktörleri de bu konunun dışında bırakmamıştır. Kişiliğimizi yaratışımız sadece bir üründür. Kişilerin iç çatışmalarıyla…

Elektra Kompleksi: Nedir ve Ne Yapar?

Kızların psikoseksüel gelişimi hakkında en iyi bilinen teorilerden birini açıklayan Carl Gustav Jung’du: Elektra kompleksi. İsviçreli psikolog, Yunan miti Elektra’nın hikâyesi ve sembolizminden ilham aldı. Elektra, Miken kralının kızıydı. Babasının ölümünün intikamını almak için kardeşi Orestes ile birlikte zekice bir…

Carl Jung ve Psikanalizde Astroloji

Carl Jung Astrolojiyi psikanalize taşıyan ilk kişiydi. Freud’un öğrencisi olan İsviçreli psikanalist, birçok kişiye göre bilimden ziyade büyüye yakın kabul edilen konuları ele aldı. Yine de hipotezleri oldukça ilginçtir. Hatta bugün bir düşünce ekolü haline gelmiş fikirleri vardır. Jung için…