bilişsel

Psikopatolojide Bilişsellik ve Önemi

Psikopatolojide bilişsellik ya da diğer bir deyişle kavrama yetisi çok önemli bir faktördür. Bu bağlamda, farklı bilişsel olguların varlığı ve değişimi, bazı psikolojik durumların ortaya çıkmasında ya da devam etmesinde rol oynayan önemli birer değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı psikolojik…

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir

Yıllar içinde psikoloji, insan davranışını anlamak ve yönlendirmek için çok çeşitli yaklaşımlar türetmiştir. Her yaklaşımın kendi teorik temeli ve pratik uygulaması vardır. Otuz yıldan daha uzun zamandır, bilişsel davranışçı terapi için en etkili psikoterapik metotlardan biri olduğu ispatlanmış bir gerçektir.…

Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?

Nöropsikolojik veya bilişsel değerlendirme, özellikle insanların bilişsel işlevlerini araştırmak için özel olarak tasarlanmış bir tanı yöntemidir. Diğer tür çalışmalarda ortaya çıkmayabilecek değerli bilgiler sağlar. Bu haliyle sağlık hizmeti sağlayıcıları, bunu beyin görüntüleme veya radyoloji için bir tamamlayıcı olarak kullanmaktadır. Nöropsikolojik…

Sezgiler: Aklın Kısa Yolları

Uzun zamandır insanoğlu, çevresini iyi ve doğru bir şekilde boyutlandıran rasyonel bir hayvan olarak görülmüştür. Ancak, S. E. Taylor’un ifadesine göre “bilişsel olarak muhtaç” durumdayız. Bu alıntı, insanı, zihinsel süreçlerin maksimum optimize edicisi olarak tasvir eden bir benzetmedir. Bunu başarmak…

Doğru Psikolog Nasıl Seçilir?

Zaman geldi. Hangi nedenden dolayı olursa olsun, psikolojik bir yardım almaya karar verdiniz. Ancak bu kadar fazla aday arasından sizin için doğru olan psikoloğu nasıl seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Acaba hangisi sizin için en faydalısı olacak? Her şeyden önce, çoğu insanın psikoloğa…

Anksiyetenin ABC’si

Anksiyete. Herkes tarafından çok iyi bilinen, hayatta içinde bulunulan pek çok durumda karşılaşılan ve başa gelen bir duygu. Hayatta kalmamızı etkileyecek bir tehlike olduğunu hissettiğimiz her anda anksiyete ile baş başa kalırız. Ama aynı zamanda, onu, objektif bir şekilde değerlendirdiğimizde…