ahlak

Üç Büyük Ahlaki İkilem

Ahlaki ikilemler, değerlerin çelişkili olduğu paradoksal durumlardır. Bu senaryolarda, bireyin eylemleri bir şekilde daima zarar yaratacaktır. Değerlendirilmesi gereken, hangi seçeneğin daha az hasara neden olduğu ve/veya hangi alternatiflerin daha fazla etik tutarlılığa sahip olduğudur. En iyi bilinen ahlaki ikilemlerden biri…

Vicdan ve Bilinç Aynı Şeyler Mi?

Birçok insan, vicdan ve bilinç kavramlarının aynı şey olduğunu düşünür, ama bu doğru değildir. Bu iki kavram, dünyanın her yerindeki insanların kafasını karıştırır, özellikle de bu konuyla ilgilenen insanların. Açıklamalardan birine göre, vicdan doğruyu yanlıştan ayırmamıza yardım eder. Diğer taraftan, bilinç…

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi

Hepimiz kendi devredilemez ahlakımızı geliştirdik. Soyut dünyada sadece “kötülük” den ayrılmayı değil, davranışlarımızı, algılarımızı ve düşüncelerimizi de etkileyen değerlere sahibiz.…

‘Vicdan’ Denen O İç Ses

Düşündüğümüz, hissettiğimiz ve yaptığımız şeyler söz konusu olduğunda ahlaki koruma görevi gören kısmımıza ‘vicdanın sesi’ deriz. Sanki hayatımızla iç bir diyalog kuran ‘bir başka ben’ vardır. Bu diyalog süresince uyarı ve eleştirilerde bulunur ve hatta cezalandırır. O ses genelde bizi suçluluk…