Psikoloji

Psikoloji, var olan en heyecan verici bilimlerden biridir. Davranışlarımızın nedenini, kişiliğin ve zihnin gizemlerini çözmek, zekanın arkasında hangi süreçlerin olduğunu anlamak, ilişkilerimizi nasıl iyileştireceğimizi ve hatta nasıl geliştireceğimizi anlamak, size sunduğumuz bu zenginleştirici disiplini ortaya koyan boyutlardır.

Atenüe Psikoz Sendromunun Özellikleri

Atenüe psikoz kavramı tanıdık geliyor mu? Belki de mevcut DSM-5’te (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) daha fazla araştırma için tanısal bir öneri olarak görmüşsünüzdür. Sıkıntıya ve müdahaleye neden olan zayıflatılmış psikotik belirtileri içerir. Birçok insan yaygın şizofreni ve…

Hibristofili, Suçluların Cazibesi

Hibristofili, tehlikeli insanlara karşı hissedilen cinsel çekimdir. Bazı seri katillerin ve diğer suçluların nasıl cinsel veya romantik çağrışımlar içeren hayran mektupları aldıklarını hiç duydunuz mu? Bazı durumlarda, bu insanlar bu suçlularla ilişkiler kurar ve hatta evlenirler. Bu eğilim hakkında daha…

Ataraksiya: Dingin Sükunet Durumu

Ataraksiya kavramının geçmişi antik Yunanistan ve Stoacılara kadar uzanır. Bu, hiçbir şeyin sizi etkilemesine izin vermemeniz ve zorluklar karşısında sakin kalmanız gerektiği anlamına gelir. Korku, endişe, öfke ve hayal kırıklığından arınmış bir zihin durumu pastoral görünüyor. Sonuçta, kim bu gönül…

İşsizler İçin Farkındalık

Neredeyse on yıldır işsizlik oranı çok yüksek. Bu, işsiz insanların savunmasız ve çaresiz hissetmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olma olasılıkları önemli ölçüde artmıştır. İşsizler için farkındalık bununla savaşmak için harika bir araçtır. Farkındalık, işsizliğe eşlik eden…

Illich Yasası ve Negatif Verimlilik

Illich yasası, belirli sayıda çalışma saatinden sonra verimliliğin önemli ölçüde azaldığını belirtir. Bu yasa, işimizde dikkatimizi sürdürmekte zorlandığımız ve hata yapmaya başladığımız bir nokta olan “negatif üretkenlik eşiğini” ifade eder. Araştırmacılar üretkenliği incelemekle çok ilgilendiler. Tarih boyunca çalışma dünyası ekonomik…

Kimlik ve Theseus’un Gemisi

Kimliğimizin benzersiz olduğunu, onunla doğduğumuzu ve her zaman aynı kaldığını düşünmeye meyilliyiz. Ancak gerçekte kimliğimiz bundan daha kırılgandır. Theseus’un gemisi paradoksu, bu fikri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak harika bir örnektir. Bu paradoks şöyledir: “Theseus teknesiyle yola çıkar. Tekne yolculuğu…

Zihin Kontrolü Neye Benzer?

Zihin kontrolü ve onun neye benzediğini bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman filmlerde gösterildiği gibi değildir. Hiç işyerinde sömürüldüğünüzü hissettiniz mi? Bazen aldığınızdan fazlasını verirsiniz. Yalnız değilsiniz. Birçok insan bunun farkındadır, ancak bu konuda sessiz kalmayı tercih eder. Elde ettiğiniz…

Karen Horney ve Psikanaliz Teorileri

Karen Horney’nin psikanaliz üzerine teorileri, Freud’un çalışmasına doğrudan meydan okudu. Kayda değer bir isim, ve 20. yüzyılın birkaç kadın psikanalistinden biriydi. Horney, Freud’un cinsiyet teorisinin zihinsel gelişim için belirleyici olduğu konusunda hemfikir değildi, bunun yerine kültürün bir kişinin kişiliğini şekillendirmede…

Kıyıya Vuran Dalgalar Metaforu

Kıyıya vuran dalgalar metaforu, üçüncü dalga terapiler grubuna ait olan kabul ve kararlılık terapisinde (Acceptance and Commitment Therapy – ACT) terapistlerin kullandığı bir araçtır. Klinik bağlamda, bu araç, gücü olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaştırmak için yararlıdır. Bu yazımızda, kıyıya vuran…

Bilinçli İletişimin Önemi

Çevremizle iletişim kurmaya anne karnında başlarız. Tepkilerimiz bilinçli kararların sonucu olmasa da, etrafımızdaki uyaranlara tepki veririz. Büyüdükçe, iletişimimizi belirli sosyal kalıplara uyacak şekilde şekillendirir ve değiştiririz. Böylece kasıtlı iletişim ile bilinçli iletişim arasında ayrım yapabileceğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Peki, bilinçli…

Sizi Felç Eden Beş Kaderci İnanç

Birçok insan kendi köklü kaderci inançlarından habersizdir. Bu inançlar bir şekilde bilincimize süzülür ve yıllarca orada kalır. Dünyayı görme şeklimizin normal olduğuna inanır ve fikirlerimizi nadiren sorgularız. Ancak, onlara daha yakından bakarsak, bu fikirlerin gerçekçi ve asılsız olduğunu fark ederiz.…

Arzu ve Olumsuz Yönü

Arzu, ister bir şeyi başarma arzusu, ister başarının kendisinin arzusu olsun, doğrudan başarılarla bağlantılıdır. Olumlu olabilir, ancak arzu etmenin bir olumsuz bir yönü de vardır. Arzu, çoğu zaman zaten sahip olduklarımız konusunda bizi kör eder. İtalyan şair ve yazar Arturo…