Psikoloji

Psikoloji, var olan en heyecan verici bilimlerden biridir. Davranışlarımızın nedenini, kişiliğin ve zihnin gizemlerini çözmek, zekanın arkasında hangi süreçlerin olduğunu anlamak, ilişkilerimizi nasıl iyileştireceğimizi ve hatta nasıl geliştireceğimizi anlamak, size sunduğumuz bu zenginleştirici disiplini ortaya koyan boyutlardır.

Eğitim Politikasında Duygusal Refah

Eğitim politikası ve pratiğindeki duygusal refah çocuklara ve ergenlere günlük bir bazda duygularını yönetmeyi öğretmeyi hedefler. Bunu bilmiyor olabilirsiniz ancak gittikçe daha fazla çocuk birçok farklı duygusal bozukluğun teşhisini almakta. İlginç bir şekilde bu vakaların yaklaşık %15’inin de anksiyete ile bir ilgisi…

Narsist Doğulur Mu Yoksa Olunur Mu?

İnsanlar narsist mi doğar yoksa sonradan narsist mi olurlar? İşte bu kritik soru, bu tür bir kişiliğe sahip insanların toplum içinde yarattıkları etkinin çapı nedeniyle sık sık kendimize sorduğumuz sorular arasında yer almaktadır. Bu derin etkisine rağmen psikoloji alanında yapılan…

Ruhsal Hastalıkların Felsefesi

Ruhsal hastalıkların felsefesi disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bu tür hastalıkları analiz etmek için felsefe, psikoloji, nörobilim ve etik alanlarındaki görüşleri ve metotları bir araya getirir. Ruhsal hastalıklarla ilgilenen felsefeciler normatif, epistemolojik (bilginin esas ve sınırları ile ilgili) ve ontolojik (varoluşsal)…

Psikopatolojide Bilişsellik ve Önemi

Psikopatolojide bilişsellik ya da diğer bir deyişle kavrama yetisi çok önemli bir faktördür. Bu bağlamda, farklı bilişsel olguların varlığı ve değişimi, bazı psikolojik durumların ortaya çıkmasında ya da devam etmesinde rol oynayan önemli birer değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı psikolojik…

Çocuklukta Empati Gelişimi

Çocuklukta empati gelişimini açıklamadan önce terimin kendisi hakkında konuşalım. “Empati” kavramının çıkış noktası, İskoç Aydınlanmasının “sempati” adını verdiği şeydir. Adam Smith ve insan doğası üzerine yaptığı araştırmada David Hume, bunu doğal bir iletişim aracı olarak tanımlamışlardır. Bu tanım nörobilimin, gelişim…

Ertelenmiş Mutluluk Sendromu

Ertelenmiş mutluluk, aslında pek çoğumuzun tecrübe ettiği bir tür zihinsel odaklanma anlamına gelen bir tanımdır. Hepimiz yaşantımızda kendi kendimize şu tür cümleler kurduğumuz anları sık sık yaşarız: “İşimi değiştirdiğimde hayatım çok daha güzel olacak.”, “Tatil zamanı gelince yapmaktan hoşlandığım ne…