Nörobilim

Nörobilim, davranışlarımız hakkında her gün yeni ve büyüleyici cevaplar veriyor. Bu bölümde beynin nörobiyolojik ve biyokimyasal temellerini inceleyeceğiz. Böylece duyguların ve davranışların belirli patolojilerin yanı sıra nasıl düzenlendiğini anlayacaksınız. İlaç ve nöropsikiyatri alanındaki en yeni keşif ve araştırmaları sizin için basit ve heyecan verici bir şekilde ortaya koyduk.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Son dönemde çocukların ve ergenlik çağlarındaki gençlerin tedavi ihtiyaçlarında önemli oranda artış gözlenmektedir. Bu bağlamda, davranış bozuklukları ve bunlara bir açıklama getirmek için yapılan çalışmalar, sorunun kökeninin sosyal faktörlere dayandığını göstermektedir.

Adaptif Psikopati: Empati ve Karanlık

Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yapılan son araştırmalar, bazı adaptif psikopatların empati sahibi olduğunu gösteriyor. Psikopat olarak adlandırılan ve suç faaliyetlerinde bulunmayanların toplumda oldukça uyumlu yetenekler sergileyebilecekleri ortaya çıkmıştır. “Psikopat” teriminin ortaya çıkardığı tartışmayı derinlemesine araştırmayacağız. Bunun yerine, bu bireylerde…

Duygusal Öz Düzenlemenin Gücü

Kendi efendiniz olmak, tamamen özgür olmanın tek yoludur. Bu bağlamda, kendi efendiniz olmak için duygusal öz düzenleme anahtardır. Hatta, Epiktetos bunu yaklaşık 2000 yıl önce söylemiştir. 1995 yılına dek, Daniel Goleman’ın çalışması Duygusal Zeka‘ya kadar, pek çok insanın duyguların o kadar…

Beyindeki Ansefalonun Anatomisi

Bu yazımız, merkezi sinir sisteminin üst bölgesini oluşturan ansefalonun anatomisi hakkında. Bu organ kafatasının içinde bulunur ve görevleri bilgiyi işlemek ve birleştirmek, mantık yürütmek, yargı oluşturmak ve davranışların kontrolüdür. Fizyolojik olarak dağılımına bakacak olursak, üç ayrı bölüme ayırabiliriz: ön beyin,…

Psikodilbilim: Dil Psikolojisi

İletişimin önemini ne sıklıkta düşünüyorsunuz? Dil başarısız olduğunda, bizi bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde etkiler. Bu yüzden farklı farklı disiplinler dil üzerine çalışmalar yapmaktadır ve bunu daha iyi anlamaya çalışmaktadır. Bu disiplinlerden birisi psikodilbilim veya dil psikolojisidir. Bu yazımızda, psikodilbilim…