Felsefe ve psikoloji

Felsefe ve psikoloji iki farklı bilim dalıdır, ancak yine de genellikle ortak senaryoları paylaşırlar. Carl Jung gibi yazarlar, Budizm ya da Doğu felsefesi gibi uygulamalar bu bölümde sahip olacağınız kaynaklardır.

Budizme Göre Aşk

Budizme göre aşk Batı dünyasındaki aşk kavramından çok farklıdır. Budizmde, bir başka canlıya bencillikten uzak bir şekilde verdiğiniz saf hissiyata aşk denir. Bütünsel bir konfor, kimseye acı çektirmediğiniz ya da acı çekmesine sebep olmadığınız hissiyatıyla birlikte var olur. Bunlardansa, onların neşe dolu…

İlgi Çekici Yedi Felsefi Teori

Felsefeyi, okuldaki en sıkıcı konulardan biri olarak hatırlarsınız belki. Yine de felsefe gündelik hayatlarımızın temel bir parçasıdır. Felsefi teoriler kim olduğumuz ve nereye gittiğimize dair düşünmeye davet eder. Felsefe, düşünmeyi ve tefekkür etmeyi öğretir bize. Yerleşik bilgileri sürekli sorgulamayı, hipotezleri…

Japon Psikolojisinin 5 Öğretisi

Japon psikolojisinin temelleri hayattaki özel bir felsefeye dayanır. Japonlar duygularını mantık çerçevesinde düşünerek bununla spiritüel bir bağlantı kurarlar. Ayrıca onlar ailelerini ve topluluklarını yüksek önem seviyesinde tutarlar. Başkalarına üst düzeyde saygı duymak onların kültürünün bir parçasıdır. Gruplar arası saygı da…

Yeni Psikoloji 

Psikoloji artık eskisi gibi değil. Psikolojinin bilimsel geçerliliği hakkındaki düşünceler yıllar süren araştırmalar sonucunda ortadan kayboldu. Psikoloji, psikologların ve hastaları onayı üzerine iyi anlamda değişiyor.  Tedaviyle sonuçlanan hastalıklar yerine, günümüz psikolojisi daha bütünsel. Eğer, suçluluk, üzüntü, kızgınlık gibi duyguları omuzlarınızdan…

Budizmin 4 Temel Öğretisi

Budizm ve Hinduizm öğretileri kişisel gelişim psikolojisini anlama açısından pek çok içgörü sunar. Reenkarnasyon ya da ruhsal görüntünüzü değiştirmek gibi fikirleri kabul etmeseniz de, bu gelenekler insan olarak ortak korkularımızı aydınlatıyor ve içsel sağlığımıza kavuşmak için stratejiler öneriyor.  Budizm bizi hayatın…